logologo
close
logo

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Działalność fundacji

 

 

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych – Włochy powstała by wspomagać i wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie nauki muzyki, gry na instrumentach, śpiewu oraz na zajęciach ogólno-muzycznych w grupach wiekowych.

 

To rodzice/opiekunowie decydują ile czasu ma trwać lekcja ( jaki czas będzie efektywny dla dziecka: 20, 30, 45 czy 60 minut), i ile razy w tygodniu ma się odbywać.

Wszystkie zapisy są dobrowolne. Można wziąć udział w zajęciach jednokrotnie.

 

Za zajęcia fundacji rodzice/opiekunowie wpłacają darowiznę na konto fundacji, 

ponieważ fundacja ponosi

  • koszty wyposażenia (akcesoria na zajęcia ogólno-muzyczne, strojenie instrumentów, instrumenty perkusyjne Orffa)  

  • opłat za media szkoły (woda, światło, ogrzewanie, śmieci - rozliczenie z budżetem Państwa), 

  • wynagrodzenie nauczyciela.

W związku z powyższym sugerowaną kwotę darowizny ustala Zarząd fundacji na każdy rok szkolny.

 

Zajęcia ogólno-muzyczne są także organizowane jako kurs przygotowawczy przed rekrutacją do szkoły. Fundacja zastrzega sobie w tym miejscu, iż w żadnym wypadku nie gwarantuje dziecku wpisu na listę kandydatów przyjętych do szkoły. O wpisie decyduje pozytywny wynik (od 18-25 pkt.) badania przydatności organizowanego przez szkołę i ilość miejsc.

 

Fundacja jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez na terenie szkoły, w tym m.in. cyklicznie Międzyszkolnego Konkursu Kompozytorskiego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z warsztatami kompozytorskimi odbywającymi się na UMFC.

 

Fundacja sponsoruje najzdolniejszych uczniów i absolwentów szkoły, przydzielając stypendia lub nagrody, które są efektem celujących wyników w nauce i /lub miejsc laureata na konkursach. Sponsoruje także wybitnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkoły w zakresie ich specjalności na kursach mistrzowskich.

 

Fundacja była sponsorem w 2006 r. 60-lecia, a w 2016 r. także 70-lecia PSM I st. Nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie. A w każdym roku szkolnym jest sponsorem nagród dla najzdolniejszych uczniów szkoły.

 

COACHING I TUTORING Beata Moryto - załącznik

 

Kontakt z Fundacją

 

 

wszelkie zgłoszenia i zapytania prosimy kierować mailowo:

Prezes Beata Moryto – zgłoszenia na zajęcia fundacji

Adres email: fundacja.globusowa24@gmail.com

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY ze szkołą - załącznik

 

 

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - Włochy

02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24

Pekao SA 47 1240 2887 1111 0010 0603 2866

z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe”

 

FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH-WŁOCHY

  • prowadzi zajęcia artystyczne i rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • organizuje i współorganizuje imprezy artystyczno-kulturalne, konkursy muzyczne i plastyczne, przeglądy, festiwale, turnieje i przesłuchania.

  • wspiera najzdolniejszych uczniów i absolwentów szkoły

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego

 

ul. Globusowa 24, 02-436 Warszawa
tel./fax: 22 863 73 02

e-mail: sekretariat@wieniawski.edu.pl

 

© 2017

POLITYKA COOKIES

I PRAWA AUTORSKIE

 

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie. Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©