logologo
close
logo

EDUKACJA

6-LETNI CYKL NAUCZANIA

 

  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy Razem
Lp. Przedmiot I II III IV V VI Liczba godzin tygodniowo
w cyklu nauczania
Liczba godzin tygodniowo
1 Instrument główny 1 i 1/3 1 i 1/3 1 i 1/3 2 2 2 10
2 Fortepian dodatkowy - - - - 2/3 2/3 1 i 1/3
3 Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2 12
4 Rytmika 1 1 1 - - - 3
5 Audycje muzyczne - - - 1 1 1 3
6 Praca z akompaniatorem 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2

7

Chór, orkiestra lub Big Band - - - 2 2 2 6

 

 

 

4-LETNI CYKL NAUCZANIA

 

  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy Razem
Lp. Przedmiot I II III IV Liczba godzin tygodniowo
w cyklu nauczania
Liczba godzin tygodniowo
1 Instrument główny 2 2 2 2 8
2 Fortepian dodatkowy - - 2/3 2/3 1 i 1/3
3 Kształcenie słuchu 2 2 2 2 8
5 Audycje muzyczne - 1 1 1 3
6 Praca z akompaniatorem 1/3 1/3 1/3 1/3 1 i 1/3

7

Chór, orkiestra lub big band - 2 2 2 6

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin jest dostepny w sekretariacie szkoły i w szkolnej bibliotece.

 

Szczegółowe warunki rozłożenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych na dwa lata są określone również w regulaminie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego

 

ul. Globusowa 24, 02-436 Warszawa
tel./fax: 22 863 73 02

e-mail: sekretariat@wieniawski.edu.pl

 

© 2017

POLITYKA COOKIES

I PRAWA AUTORSKIE

 

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie. Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©