logologo
close
logo

O SZKOLE

— HISTORIA SZKOŁY

 

 

 

 

W roku 2006 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 w Warszawie przy ul. Globusowej 24 obchodziła 60-lecie swego istnienia. Początki były skromne: 1 października 1946 r. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne otworzyło we Włochach oddział Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina. W prywatnym, dwupokojowym mieszkaniu pani Jadwigi Jancewicz uczyło się 80 uczniów.

 

Dopiero 1 marca 1949 r. uzyskano nieco większy, trzypokojowy lokal przy ul. Sejmowej 2, gdzie na 68 m kw. musiało się pomieścić już 150 uczniów oraz grono pedagogiczne i pracownicy administracji.

 

Wskutek reorganizacji szkół muzycznych, dokonanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, powstała samodzielna już Szkoła Muzyczna nr 7, upaństwowiona w 1950 roku. Starania o uzyskanie większego lokalu zakończyły się powodzeniem i 1 października 1953 r. władze przekazały Szkole budynek przy ul. Wyzwolenia 24 (obecnie ul. Globusowa). Dzięki niesłychanemu zaangażowaniu i uporowi Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły wybudowano, oddaną do użytku 17 czerwca 1956 r., salę koncertową na około 400 miejsc.

 

W następnych latach rozbudowywano szkołę. Dobudowano nowy budynek szkolny do już istniejącego, uzyskując w ten sposób osiem nowych klas lekcyjnych oraz dwuizbowe mieszkanie dla dozorcy, przekształcone po jakimś czasie w sale lekcyjne. We wrześniu 1962 r. młodzież rozpoczęła naukę w nowych pomieszczeniach, ale ich uroczyste przekazanie przez dyrektorkę szkoły Marię Romanowską oraz Komitet Rozbudowy Szkoły nastąpiło dopiero 11 października 1962 r. W tym kształcie budynek szkoły pozostaje do dzisiaj.

 

W marcu 1960 roku nadano szkole imię Henryka Wieniawskiego. Rok szkolny 1966/1967 przyniósł zmianę jej numeru na PSM nr 5.

Dzięki staraniom Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego oraz władz Pruszkowa, powstała tam filia Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. Nr 5, która następnie w 1980 r. przekształciła się w samodzielną Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Pruszkowie.

 

Ostatnie lata przyniosły kilka bardzo istotnych zmian dla funkcjonowania szkoły. Przestarzałą, nieefektywną i niezwykle uciążliwą zarówno dla szkoły, jak i środowiska kotłownię koksową zastąpiono nowoczesnymi kotłami gazowymi. Dokonano również wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz założono instalację ciepłej wody. Wszystkie piony kanalizacyjne zostały wymienione, a łazienki odremontowane. Udało się rozwiązać bardzo poważny problem dotyczący bezpieczeństwa uczniów – po kilkunastu latach starań zainstalowana została sygnalizacja świetlna na niezwykle niebezpiecznym skrzyżowaniu obok szkoły.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w swojej historii miała zawsze szczęście do bardzo dobrych, pełnych zapału i poświęcenia pedagogów, a także utalentowanych uczniów. Nasi absolwenci trafiali do najlepszych zespołów orkiestrowych. Inni są pedagogami w szkołach muzycznych wszystkich stopni. Wielu z nich pracuje obecnie w naszej szkole. Niektórzy zrobili kariery światowe. Wśród naszych absolwentów największy rozgłos zdobyły: śpiewaczka Teresa Maj-Czyżowska, kompozytorka i perkusistka Marta Ptaszyńska i Elżbieta M. Szmyt – harfistka. 

— PROMOCJA ZADAŃ

 

 


październik 2017 r.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5
im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie zrealizowała zadanie pt.: "Zakup fortepianu do sali koncertowej szkoły do użytku własnego dla podniesienia jakości pracy szkoły." Zakup fortepianu Yamaha C6 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego

 

ul. Globusowa 24, 02-436 Warszawa
tel./fax: 22 863 73 02

e-mail: sekretariat@wieniawski.edu.pl

 

© 2017

POLITYKA COOKIES

I PRAWA AUTORSKIE

 

Elementy cookie używane na stronie służą do zapamiętywania wybranych pozycji w menu oraz czasu odświeżania okien POPup pojawiających się na stronie. Elementy graficzne wykorzystane na stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystywanie bez pozwolenia autorów jest zabronione.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©